Фонд пам'яті Олекси Тихого. Головна сторінка

Олекса Тихий
Біографія

Фото
Судові процеси
Спогади
Твори

 

Українська Гельсінкська Група
Персоналії

Документи

Хронологія

 

 

Права людини
Документи

 

Останнє слово Тихого Олекси Івановича, 1927 р. нар.

Я змушений заявити, що моє останнє слово буде вiдноситися виключно до справи. Прошу записувати всi мої слова; думаю, що менi буде потрiбно 4 до 6 годин для виголошення останнього слова.

Суддя: Якщо будуть повторення або знущання з суду (вiн мав на думцi глузування з суду!), ми вас перервемо. Ви, Тихий, надто багато знаєте. Було б краще, якби ви знали менше.

Тихий: Як я вже говорив, винуватим себе не признаю нi за єдиним пунктом звинувачення. Менi доводиться захищатися не тiльки проти слiдчих, якi зфабрикували "справу", прокурора, але i проти мого адвоката. Його професiйний обов'язок – захищати, а не обвинувачувати. Вiн повинен був заявити, що за статтею 62 не обов'язкова присутнiсть адвоката, i вiдiйти. Так зробив адвокат на попередньому моєму судi. А адвокат Корецький все-таки виступив. При чому вiн, як я i сподiвався, половину своєї промови побудував про карабiн. У справi нема анi одного доказу в цьому пунктi, i вiн це знав. Я змушений розповiсти про своє життя. Я -громадянин СРСР, українець, до жадних партiй не належав. До КПРС мене не приймуть, але я й не хотiв би бути її членом через декотрi пункти її статуту. На 18-му або 19-му роцi я прочитав повну збiрку творiв Ленiна. Я завжди дивився на життя власними очима. Я пам'ятаю 1933 рiк, голод, пам'ятаю вiйну, фашистiв, пам'ятаю, як вiшали, облави, утiкачiв i т. д. Я вчився в Транспортнiм i в Сiльськогосподарськiм iнститутах, працював на будовi в Златоустi. Уже тодi моє кредо було: "Шлях до свободи лежить через тюрму". Потiм я закiнчив Московський унiверситет. Працював у школi. У школi знайшов я своє покликання. Працював у сiльськiй школi, бачив село зблизька, i знутра. Вже тодi я мав зустрiчi з МВС. Тодi "бунтаревi" тiльки приглядалися, але "сварливiсть з бюрократами" не вважали достатньою основою до арешту. Всi пам'ятають ХХ-й з'їзд КПРС. На виробничiй нарадi в школi я мав доповiдь про необхiднiсть перебудови школи вiдповiдно до науки Макаренка. Я заявив, що наша школа зайшла в глухий кут i її треба перебудувати за Макаренком. Я сказав, що як кому, а по-моєму, комунiзм у нас не будується. Потiм почалися запитання секретарiв райкомiв, потiм лист (до речi, росiйською мовою, ненависть до якої менi iнкримiнують) до Президiї Верховної Ради – "Не можу бiльше мовчати!". Потiм двi групи КДБ везуть мене до Донецька, де я розповiв їм усе, що думав. Там слiдчi зфальсифiкували справу. Там прокурор також вимагав 10 рокiв. Там я вiдхилив адвоката i проти нього менi не довелось захищатися. Там також головним було те, що я закiнчив Московський унiверситет. Прокуроровi тодi також не треба було виступати з реплiкою, як i тепер її нема. Суд не довiв анi одного злочину, якi менi iнкримiновано, але на основi "внутрiшнього переконання" присудив 7 рокiв i 5 рокiв позбавлення прав. Мiй засуд не єдиний. Я пам'ятаю i iншi...

Суддя: – Тихий ! Тихий! Не треба згадувати вирокiв всiх тих, з ким ви сидiли. Так ви можете говорити i шiсть годин i вiсiм!..

Тихий: Я писав до всiх iнстанцiй i всюди одержував одну вiдповiдь: – "Засуджений правильно". Чому я настоюю на стенографуваннi або магнiтозапису, на акуратне ведення протоколу? Тому, що через 20 рокiв ознайомився зi своєю попередньою "справою" – i що ж? У протоколi немає багатьох запитань, якi я ставив свiдкам, нема мого останнього слова. Свiдчення, в основi, записанi вiрно, але ж там тiльки "школа зайшла в глухий кут". Де ж тут злочин проти радянської влади?

У справi є три довiдки. Перша – 1958 року, де той же прокурор Сударов, котрий виступав на судi, постановив:
"Дальше ведення справи порядком нагляду припинити, а справу передати на зберiгання до Донецького КДБ". Довiдка з позначкою "Таємно".

Через дев'ять рокiв Носков Ю. Я. також таємно пише таку ж довiдку.

Третя довiдка знов прокурора Носкова.

Суддя: Чому ви розповiдаєте нам про ту справу, переходiть до цiєї справи.

Тихий: Чому я говорю про цю справу? I тому, що за ту "справу" менi хочуть добавити три або вiсiм рокiв. Я вважаю неправильним, що суд не має навiть копiї вироку першого суду. Я звертався з проханням приєднати його до справи, але менi вiдмовлено. Чи можна пiсля такого досвiду вiрити, що суд винесе справедливий вирок? Хто ж пiдриває авторитет радянської влади? – Тiльки прокурори, суди i КДБ, але не такi, як я чи Руденко. А справу 1957 року спрятано i нiчого довiдатися не можна.

У Тихого (це у мене) зроблено обшук. Шукали "Товаро-матерiяльних цiнностей, вкрадених з магазину ч.7", а знайшли статтi, листи, друкарську машинку. Все забрали. Взяли i мене. Посадили до КПУ. Я хотiв поговорити з прокурором – не дозволили. Я проголосив голодiвку. Потiм приїхав Мельников з Донецького КДБ, показав опуси Стебуна i iнших, при менi роздер двi папки, а через рiк появився акт, що папки розiрвав не Мельников, а iнший КДБ-iст, а й то в присутностi свiдкiв.

Попереднiй суд був закритий, а цей – вiдкритий. Але я думаю, що ця публiка не випадкова. Не випадково також мої рiднi з'явилися в залi суду аж на шостий день.

У моїх статтях мова йде виключно про українську мову i культуру. Мою статтю, за яку вiн хоче мене судити, прокурор не хотiв зачитати, бо видно, що там нiчого нема. Прокурор зажадав довiдки про наявнiсть українських шкiл у Константинiвському районi, але чому вiн говорить про цiлу Україну i про Константинiвський район, а не про той об'єкт, який намагався прослiдити я? – Тому, що цi данi вигiднi йому! Щодо мови i української культури в Донбасi, то ситуацiя вам ясна.

Прокурор говорить, нiбито я не визнаю поняття "радянський народ". Я син українського народу, але я i син радянського народу, я син свiтового суспiльства.

Усi знають, i прокурор i захисники, що судочинство в судах УРСР ведеться, у вiдповiдностi до статтi 19 КПК
(Кримiнально-процесуального кодексу), українською мовою. Але на мої скарги вiдповiдали по-росiйськи. Або, наприкл., свiдок Скрипкiн не знає української мови, а я знаю росiйську, i тому протокол ведеться росiйською мовою.

Я знаю закони, i хоча з деякими з них я не згiдний, я їх не порушу. Так було з законом про мову в школах. Я писав свої пропозицiї в часi обговорювання закону про школи. Їх не друкували i навiть вiдповiдi я не одержав. Але пiсля того, як закон прийнято й затверджено, я його не порушу.

Всi звинувачення проти мене вигаданi слiдчими i пiдтриманi прокурором. Декотрi документи попереднiм слiдством не були дослiдженi, тому що появилися пiсля пред'явлення звинувачення. Про iншi я можу сказати: статтю "Роздумування про українську мову i культуру в Донбасi" вiдiслав Непрак до архiву, а через чотири мiсяцi – до КДБ. Чому ж менi цiлих п'ять рокiв не пред'являли звинувачення за цю статтю? – Мабуть, тому, що там нiчого нема. Друга праця – лист-звернення до Грушецького. Я просив, щоб допитати колишнього заст. голови облвиконкому Iльяшенка, а також Пахарєва, котрий давав оцiнку моїй працi. Суд вiдхилив це моє домагання, очевидно, щоб не виявилися деталi нашої розмови з Iльяшенком. Тодi ж ця пряця була вiдiслана до КДБ i там пролежала чотири роки.

Я не шовiнiст, не нацiоналiст, не людоненависник. У статтi я писав щось проти "iнтернацiоналiзацiї" Донбасу. У промовi прокурора i в "справi" лапки вже зникли. Поскiльки на судi цi документи не дослiджувалися, то не можна менi їх iнкримiнувати. Зате цi документи дали Стебуновi, щоб вiн написав. I Стебун написав. Прокурор переконував суд, що це провокацiйне твердження, але прокурор будував усе на слiвцях типу "iнтелектуальний геноцид", "духовна кастрацiя", вирваних iз контексту. Але це повнiстю лiтературнi слова i нiчого в них нема, та i крiм них також. Менi iнкримiнують лист до Грушецького пiсля розмови в Облвиконкомi. У ньому є данi, але на моє домагання зачитати його прокурор сказав: "Вiн хоче виступати тут...". I листа не зачитали.

Суддя: (Попереджує, щоб не ображав органiв слiдства. Каже, що вiдбере право на останнє слово.)

Тихий: – Лист до невiстки – чисто побутовий. Судове слiдство його не дослiджувало. Речення з нього прокурор коментує самовiльно. "Сiльськi проблеми" – чорновик, забракований автором варiянт статтi до "Лiтературної газети", яка закликала читачiв взяти участь у дискусiї на цю тему, Прокурор говорив, що Тихий займається шкiдництвом в завуальованiй формi i з неї треба здерти маску. Але смiшна заява прокурора про те, що я переконував Андроса, що не варт держати десять курок. Що таке стаття "Ви i ми" – я не маю уявлення. Потвердженням, що вона моя, є те, що надрукована на моїй машинцi. Але ж моя машинка була в КДБ – як знаряддя злочину!

Поруч з цим у 1967-68 роках Тихий вiв антирадянську пропаганду. Але яка ж це пропаганда, коли вона велася серед однiєї єдиної людини – Андроса? Я просив суд урахувати, що я буду мати запитання до Андроса, але Андроса нема. Все, що я маю, це копiя листа вiд нього. Вiн пише: "Товаришi показали менi дещо з вашого, i я тепер знаю, який Ви". Андрос у судовому слiдствi посвiдчив, що жадної пропаганди серед нього я не вiв. Всi ви знаєте древню iстину: "Один свiдок - не свiдок". А тим бiльше, коли розмова була сам-на-сам. Професор Стебун у своїй красивiй промовi свiдчив прямо так, як це записано в статтi 62 Карного Кодексу. Але дивно, що я, спiлкуючись протягом 13 рокiв з рiзними людьми, вибрав саме проф. Стебуна, щоб пропагувати серед нього.

Свiдок Скрипкiн не навiв нi єдиного факту, вiн сказав тiльки: "Говорив з усiма тiльки по-українськи". Так, я розмовляв по-українськи з росiянами, грузинами, вiрменами, i вони мене чудово розумiли. Звертаю увагу Суду на те, що Скрипкiн складав свої зiзнання в 1974 роцi. I вiн не сам туди пiшов, а його викликали. Значить, КДБ мало там своїх людей, котрi пiдказали – викличте он цього. Сядристий також не сам пiшов, а його викликали до КДБ, допитали, i вiн сказав: "Так, розмовляв українською мовою". Щодо Леонової, то вона говорила про працi, яких менi не iнкримiнують, значить – її зiзнання не можуть бути доказом. У судовому слiдствi доведено, що жадного поширювання не було.

Менi справдi винесено попередження на основi таємної ухвали з 25 грудня 1972 року. Але я не можу погодитися з попередженням, винесеним згiдно з необнародованим законом. Тодi ж, пiсля попередження, я звертався до суддiв з заявами, щоб мої папери розглянено на судовому засiданнi. Але в справi нема анi однiєї моєї заяви до суду (а їх було чотири), нема також документiв про затримання мене в червнi 1976 року, про те, що мене тримали в КПУ. А розглядати мої статтi в судi вiдмовилися.

"Нотатки" Стебуна до моїх творiв пiдпадають пiд статтю 125 Карного Кодексу. Його зiзнання викривляють хiд розмов i зустрiчей з ним. Головуючий не дав менi можливости завдати Стебуновi всi питання, якi я хотiв.
Слiдство не звернуло уваги на той факт, що на мої працi є i позитивнi рецензiї з боку учителiв i офiцiйних установ. Чому ж я не шукав зустрiчей з тими, хто позитивно поставився до моєї працi, а вибрав для агiтацiї проф. Стебуна?

У промовi прокурора е одна фраза, яка заслуговує на увагу: "Товаришував з людьми, засудженими за особливо небезпечнi державнi злочини". – Виходить, що такi люди неначе прокаженi. Я не знав, що КДБ так думає, i тому протягом IЗ рокiв сам товаришував з багатьма людьми i зустрiчався зi своїми друзями, засудженими за "особливо небезпечнi державнi злочини".

Приємно, що прокурор не сказав про те, що моє нутро вороже; вiн сказав тiльки про "замасковане нутро". Далi. Менi iнкримiнується обговорювання Деклярацiї i Меморандуму. Свiдки Лук'яненко i Руденко посвiдчили, що жадного обговорювання не було. Я є членом Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсiнкських Угод i пiдтверджую, що авторами Звернення є всi, хто пiдписав його й iншi документи. Вони мають визначену мету i не мiстять нiчого антирадянського. Через те i прокурор перечив проти їх зачитання, що виявляється порушенням статтi 314 Кримiнально-процесуального кодексу УРСР. Якщо б цi документи мiстили що-небудь антирадянське, я б їх не пiдписав.

У коментарi до ст. 62 КК пояснюється, що таке агiтацiя i пропаганда. Iз цих документiв видно, що анi менi, анi Руденковi цих злочинiв не можна iнкримiнувати. Там не написано, що агiтацiєю можна вважати розмову з однiєю людиною. Там же роз'яснюється, що належить уважати лiтературою (антирадянською або контрреволюцiйною) в розумiннi статтi 62. Видно, що частина iнкримiнованих менi документiв ("Сiльськi проблеми", "Ви i ми") не можуть вважатися (контрреволюцiйною) лiтературою.

Суддя запитував Руденка, як до нього вiдносилися слiдчi i тюремна адмiнiстрацiя. Мене вiн забув запитати, отже я скажу сам.

Слiдчий Чорний i iншi при пiдтримцi керiвника слiдчої групи Наговiцина i прокурора Носкова:

1. Вимагали зiзнань щодо фактiв, яких менi не iнкримiновано.

2. Заставляли давати зiзнання щодо фактiв, якi не можуть бути приєднанi через строк давности, i таких, якi не мають вiдношення до справи.

3. Вiдхиляли мої клопотання про допит свiдкiв, про приєднання до справи нових матерiялiв i при цьому звинувачували мене в затягуваннi слiдства.

4. Вiдмовлялися зачитати постанову попереднього слiдства.

5. Слiдчий не дозволив дописувати в протоколi мої замiтки, що є порушенням статтi 85 КПК УРСР.

6. Iз точно (тiльки що) вказаних причин я вiдмовився складати зiзнання, але мене возили на допити i заставляли по чотири – шiсть годин сидiти перед пустим столом, без права читати, рухатися i вставати.

Суддя: Тихий! Ви скiльки годин розповiдаєте нам про це!..

Тихий: 7. Я не знаю, чи приєднанi до справи мої заяви.

8. В перебiгу перших шести днiв менi не давали нiяких книг i газет. 36 днiв менi не давали окулярiв. Хоч при арештi я мав при собi грошi, дванадцять днiв менi не дозволили купити навiть махорки.

9. Тюремна адмiнiстрацiя губила мої скарги, затримувала вiдповiдi на них. А моєї скарги прокуроровi щодо нагляду не вiдiслали. Наприклад, сiм днiв у каналiзацiї стукало, а на всi скарги адмiнiстрацiя не вiдповiдала. У камерi шiсть днiв щось
стукало круглодобово. Пiсля скарги начальниковi тюрми перестало.

10. Наглядачi самовiльно скорочували час прогулянок до 50-40 хвилин.

Тепер про право на захист: менi вiдмовили, щоб мої iнтереси обороняв захисник, назначений менi Президентом МАЮД. Менi вiдмовили, щоб мої iнтереси захищав мiй син. Замiсть того менi накинули "захисника", проти котрого я змушений захищатися. Цей "захисник" i Суд не реагують на мiй вiдвiд, що становить порушення статтей 45 i 46 КПК УРСР. Суд заборонив Руденковi висловити свою думку про мене. Поскiльки ми проходимо у тiй самiй справi, я хочу сказати свою думку про Руденка. Я вважаю, що це має значення для суду...

Суддя: Я знiмаю це питання. Це по-вашому має значення, а по-нашому не має. Ви кажете, що знаєте статтю 319 КПК. Ви її не знаєте. (Суддя зачитує статтю 319 про останнє слово пiдсудного.)

Тихий: Якщо б я не знав цiєї статтi, ви мене давно позбавили б слова. Але раз це питання знято, я замовкаю. Я ознайомився з творами Руденка...

Суддя: Це я також знiмаю!

Тихий: Я вважаю, що не було жадної злочинної чинности. Жадної провини у видi прямого замiру в мене не виявлено.Жадних мотивiв користи я не мав.

Тут багато говорив мiй "захисник" про негативний вплив на мене з боку Лук'яненка i iнших. Тому заявляю, що цiле своє життя я пережив свiдомо.

Дивнi маршрути, що привели мене i Суд до Дружкiвки. Навiщо мене привезли сюди, коли я арештований за постановою прокурора УРСР Глуха Ф.К., на основi прокурора Москви Севастюка? Дивно, що суд iде не в Києвi, не в Донецьку, звiдки майже всi свiдки, а в Дружкiвцi. Це для мене незбагненно, але за цим, очевидно, таїться щось незаконне.Пiсля мого арештування з Києва до Донецька прибула бiльша група свiдкiв. Якщо мене...

Суддя (перериває): Суд iде до кiмнати нарад. Вирок буде завтра увечорi, о годинi п'ятiй-шостiй, або скорiше пiслязавтра зранку.

 

 

 


  Р Е К Л А М А :

Украинская Баннерная Сеть
 


Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

© Copyright  S.Bazanov, 1999-2004. All rights reserved. Please send comments and suggestions to webmaster@olexa.org.ua  This page was last updated on 05-01-2005